Výrobní značka

Výrobní značka

Výrobní a odpovědnostní značky v kontextu ostatních značek na klenotech
Punc je značka, kterou na předmět vyrazí osoba (instituce) nezávislá na výrobci i obchodníkovi, která svojí značkou zaručuje, že výrobek má deklarovanou ryzost. V případě ČR je takovou osobou Puncovní úřad. V zemích, kde není zaveden puncovní systém, obvykle zaručuje ryzost alespoň to, že je možné podle charakteristické značky vyhledat výrobce nebo obchodníka, který zboží dodává. Takovým značkám říkáme výrobní, resp. odpovědnostní. Obdobně slouží ke zjištění původu zboží i v zemích, kde se puncuje. České puncy vyjadřují kromě základní informace, že byl opuncovaný předmět zkontrolován a shledán správným co do ryzosti, i údaj o použitém kovu, jeho ryzosti a období, kdy byl punc vyražen. Všechny tyto údaje se dají poznat z typu puncu. U současných punců lze navíc z písmene v něm obsaženého poznat i pracoviště, které kontrolu a označení provedlo. Je téměř pravidlem, že se na zboží vyskytuje ještě další značka, a to ryzostní číslo. Slouží k rychlé orientaci laiků o ryzosti použitého materiálu. Ryzostní číslo bývá ze značek na zboží nejjednodušší; raznici s podobnou značkou dovede vyrobit mnoho rytců (ryzostní číslo dokonce bývá i odléváno s výrobkem), a proto se někdy vyskytuje i na zboží, které by punc nemohlo dostat - například na bižuterii, vyrobené z obecného kovu. Proto samo o sobě neposkytuje dostatečnou informaci o výrobku.

Charakteristika výrobních a odpovědnostních značek (VOZ)
VOZ jsou v současnosti, až na stanovené výjimky, součástí předepsaného značení šperků v ČR. Pomáhají najít autora nebo zdroj výrobku. Vyražení těchto značek na zboží si zajišťuje výrobce nebo dovozce sám. V Česku se téměř vždy VOZ vyznačují dvěma nebo třemi písmeny, často iniciálami živnostníka. V případě stejných iniciál se značky odlišují různými obrysy, různými druhy písmen a několika podobami oddělovacích znamének. Prakticky všechny VOZ v ČR jsou značkami tohoto typu. Ty se dají přehledně charakterizovat , kde TYP značky (římské číslování) se liší obrysem, kdežto SKUPINA značky je dána druhem písma a oddělovacím znaménkem mezi písmeny. Pozn.: používáme dva druhy písma, patkové je v lichých skupinách (1, 3, 5, 7, 9) a standardní nepatkové v sudých (2, 4, 6, 8, 10). Pro odpovědnostní (dovozové) značky jsou vyhrazeny dva tvary obrysů, jsou to typy VIII a IX, ostatní typy se používají pro značky výrobní. Značky, které lze zařadit do tabulky typů a skupin značek, lze vyhledávat zde, na našich webových stránkách, po zadání kombinace písmen, případně (je-li některé písmeno nečitelné) i s neúplnou kombinací doplněnou náhradním znakem "*". Lze zadávat i malá písmena, vyhledávač velikost písmen nerozlišuje. Po kliknutí na tlačítko Odeslat dotaz poskytne vyhledávač seznam firem, které kombinaci v dotazu vyhovují, a po kliknutí na jméno každé firmy ze seznamu se zobrazí její značka. Kromě značek, které lze zařadit do tabulky a tedy uvedeným způsobem vyhledávat, existuje malé množství značek atypických. Ty je nutno prohlédnout samostatně v seznamu, který se zobrazí po kliknutí ZDE.

Rozdíl v rozsahu firem obsažených v Seznamu zlatníků a firem v seznamu VOZ
Seznam zlatníků, v němž lze také zobrazit VOZ, je zveřejněn v příslušné záložce našich webových stránek. Obsahuje firmy fungující, nelze v něm tedy najít firmy zaniklé nebo s přerušenou činností. Tím se odlišuje od vyhledávače firem podle značek, v němž jsou i takové firmy zařazeny. Zákazník může totiž čas od času narazit na zboží označené značkou již nefungující firmy, a přestože již firma neexistuje, existují někdy důvody, proč je třeba výrobce nebo dovozce určit.

 

 

Používá se opensource systém OpenCart
Snubní prsteny zásnubní prsteny a šperky - eshop, © 2021